Programmas "Neatkarīgais pārdevējs" noteikumi

Versija: 2022.gada 16. augusts

 

 

 1. Pakalpojumu sniedzējs Crosshill Global Solutions SIA (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs), reģ. nr. 45403058991, juridiskā un faktiskā adrese Rūpniecības iela 5-14, Rīga, LV-1010, Latvija, e-pasts [email protected], tālr. 28 812 712, sniedz Lietotājam maksas Pakalpojumu – programmu “Neatkarīgais pārdevējs” (turpmāk – Programma).
 2. Atkarībā no izvēlētā dalības līmeņa, Programma ietver daļu vai visus no šiem pakalpojumiem:
  • piekļuvi izglītojošiem videomateriāliem, prezentācijām, pārdošanas sarunu paraugiem, un citiem izglītojošiem materiāliem par pārdošanas tēmu atbilstoši aprakstam lapā, kurā tiek veikta Programmas apmaksa (piekļuve šiem materiāliem tiek nodrošināta pakāpeniski vairāku nedēļu laikā);
  • trenera atbalstu grupas zvanu laikā;
  • citus pakalpojumus, ja tie norādīti Programmas pārdošanas lapā (lapā, kurā Lietotājs veic Programmas dalības apmaksu).
 3. Dalības apmaksa nodrošina piekļuvi Programmai vienam dalībniekam. Uzzināt par apjoma atlaidēm uzņēmumiem un dalībnieku grupām var, rakstot uz [email protected].
  • Dalīšanās ar piekļuves informāciju ar citām personām nav pieļaujama. Ja tiks konstatēts, ka Programmas Lietotājs ir dalījies ar piekļuves informāciju ar trešajām personām, Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties pārtrauks Lietotājam Pakalpojumu sniegšanu bez iemaksātās summas par Pakalpojumu atgriešanas, kā arī izskatīs iespēju piedzīt no Lietotāja radušos tiešos zaudējumus.
 4. Programma ietver trīs dalības līmeņus ar atšķirīgu dalības maksu – Pilnais komplekts, Zelta komplekts un Pamata komplekts. Konkrētā dalības līmenī iekļautie pakalpojumi ir uzskaitīti Programmas pārdošanas lapā. Programmas dalībnieks var noskaidrot savā dalības līmenī iekļautos pakalpojumus, rakstot uz [email protected].
 • Pakalpojumu sniedzējs nekādā veidā negarantē Programmas Lietotāju pārdošanas rezultātus. Veiksmīga Programmā iekļauto zināšanu pielietošana ir atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā no tā, cik pilnīgi Programmas Lietotājs ir apguvis Programmas saturu, cik efektīvi to pielieto praksē, kādas ir Programmas Lietotāja priekšzināšanas un iepriekšējā pieredze, kā arī no veiksmes, ekonomiskās situācijas valstī un Programmas Lietotāja nozarē, utt. utml. Visa atbildība par Programmā iekļauto zināšanu piemērošanu praksē paliek Programmas dalībnieku pusē.
 • Pakalpojumu sniedzējs veido Programmu, balstoties uz labāko Pakalpojumu sniedzējam pieejamo informāciju, un nodrošina, ka Programmas saturu izstrādā savā jomā pieredzējuši speciālisti. Kā izglītojošu pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida garantijas attiecībā uz Programmā iekļautās informācijas, materiālu vai rīku pareizumu, pilnīgumu vai uzticamību un neuzņemas nekādu atbildību par lēmumiem, kas tiek pieņemti, balstoties uz Programmas saturu, tai skaitā neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem zaudējumiem, ko varētu ciest Programmas Lietotājs, balstoties uz Programmas saturu.
 • Jebkādas Programmā iekļautās nākotnes prognozes ir tikai minējumi par iespējamiem attīstības scenārijam, kuri var nerealizēties. Jebkuras atsauces uz citu Programmas Lietotāju pagātnes rezultātiem nedrīkst tikt izmantotas kā pamats, lai pieņemtu, ka Programmas Lietotājs varēs sasniegt līdzīgus rezultātus.

6. Dalība Programmas ietvaros rīkotajos forumos, zvanos, video zvanos un / vai klātienes pasākumos tiks rūpīgi moderēta. Lietotājiem jāievēro pieklājības un ētikas normas; netiks pieļauta klaja komerciālu pakalpojumu reklāma citiem Programmas lietotājiem.

7. Programmas ietvaros iekļautais trenera atbalsts ir paredzēts viena Lietotāja personīgajām vajadzībām un tiek sniegts tikai konkrētos laikos un formātos (piemēram, grupas video zvanu laikā). Atbalsts ir pieejams saprātīgos apmēros. Pakalpojumu sniedzējs nevar nodrošināt, ka trenera atbalstu sniegs tieši konkrēts Programmas Lietotāja izvēlētais treneris.