Privātuma politika

Šī ir CROSSHILL GLOBAL SOLUTIONS SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 45403058991, adrese: Rūpniecības iela 5-14, Rīga, LV-1010 (tuprmāk — CGS), privātuma politika, kas ir attiecināma uz mājaslapā neatkarigais.lv ievāktajiem personas datiem.

CGS ievāc personas datus arī citās mājaslapās. Uz citās mājaslapās ievāktajiem personas datiem ir attiecināmas konkrētajās mājaslapās publicētā privātuma politika (nevis šī privātuma politika).   

 

Kas mēs esam?

 

CGS ir uzņēmums, kas piedāvā klātienes un attālinātās apmācības ieguldīšanas, personīgo finanšu, pārdošanas, sarunu vešanas, prezentāciju un citos jautājumos. CGS e-pasts saziņai ir [email protected] un tālrunis saziņai (darba dienās no 9 līdz 17) ir 28 812 712.

 

Informācijas saņemšana

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Dodot piekrišanu informācijas un / vai zvanu un / vai reklāmu saņemšanai no CGS, Jūs piekrītat savu personas datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma politika paskaidro, kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat mājaslapā, citās mūsu reklāmas un / vai izglītojošos nolūkos izmantotās mājaslapās, mūsu rīkotos semināros un mārketinga pasākumos. Privātuma politika ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes, kādiem nolūkiem to izmantosim, kā to apstrādājam, un kā Jūs ar mums varat sazināties.

 

CGS veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

 

Dažreiz mums ir jāmaina mūsu Privātuma politika. Vietnē www.neatkarigais.lv tiks publicētas visas izmaiņas.

 

Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?

 

Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt mūsu klientus un uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus, to sniegšanas kvalitāti un mājaslapas saturu, savukārt Jums atrast un saņemt tādus CGS pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām.

 

CGS personas datus iegūst no Jums un apstrādā tikai konkrētiem mērķiem. Mūsu rīcībā ir Jūsu personas dati, lai CGS varētu īstenot savu saistību izpildi un atkarībā no Jūsu dotajām piekrišanām sazināties ar Jums par administratīviem jautājumiem, informēt Jūs par jaunumiem, informēt Jūs par mūsu rīkotajiem pasākumiem vai rādīt Jūsu interesēm pielāgotus reklāmas materiālus.

 

CGS veic Jūsu personas datu apstrādi, ja ir saņemta Jūsu piekrišana vai arī pastāv kāds cits normatīvo aktu prasībām atbilstošs tiesisks pamats Jūsu personas datu apstrādei. Personas datus komerciāliem paziņojumiem, mārketinga pasākumiem un līdzīgām aktivitātēm CGS izmanto tikai ar Jūsu piekrišanu.

 

Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju (konkrētā informācija, kuras saņemšanai Jūs piesakāties, vienmēr tiek īsi aprakstīta brīdī, kad lūdzam Jums sniegt mums savu kontaktinformāciju). Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums var būt nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese un / vai vārds un uzvārds, un / vai tālruņa numurs, un  / vai pasta adrese.

 

Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim (izņemot gadījumus, kuros pastāv kāds cits, normatīvo aktu prasībām atbilstošs tiesisks pamats Jūsu personas datu apstrādei). No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

 

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm

 

CGS var nodot personas datus trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību.

 

Papildus CGS var nodot vai pārsūtīt mūsu datubāzē esošos personas datus nesaistītai trešajai pusei, piemēram, lai ievērotu tiesībsargājošo iestāžu likumīgu prasību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, CGS prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu.

Konkrētos gadījumos CGS no Jums saņemtos personas datus var nodot e-pasta mārketinga kompānijai The Rocket Science Group LLC (turpmāk tekstā – Mailchimp) (ASV), sociālo mediju kompānijai Facebook Ireland Ltd. (turpmāk tekstā – Facebook) (Īrija),  IT kompānijai Thinkific Labs Inc. (Kanāda), IT kompānijai Google Ireland Limited (turpmāk tekstā – Google) (Īrija), IT kompānijai Etison LLC (turpmāk tekstā - Clickfunnels) (ASV) un maksājumu pieņemšanas kompānijām Stripe Payments Europe  (turpmāk - Stripe) (Īrija) un Thrivecart LLC (turpmāk - Thrivecart) (Jaunzēlande).

CGS izmanto Mailchimp pakalpojumus informācijas nosūtīšanai Jums. CGS nodod personas datus Thinkific gadījumā, kad persona izvēlas piedalīties kādā CGS kursā, kurš tiek nodrošināts, izmantojot Thinkific risinājumu. CGS nodod personas datus Facebook, lai novērtētu reklāmu efektivitāti un lai esošajiem klientiem un vebināru apmeklētājiem atkārtoti nerādītu tās CGS reklāmas, kas tiem vairs nav aktuālas. CGS izmanto Google Ireland Limited mākoņpakalpojumus, lai cita starpā mākonī glabātu un apstrādātu klientu datus administratīvām vajadzībām un nodrošinātu e-pasta saraksti. CGS izmanto Clickfunnels pakalpojumu, lai nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti. CGS izmanto Stripe un Thrivecart pakalpojumus, lai pieņemtu maksājumus.


CGS izmanto IT kompānijas Zapier, Inc. (ASV) datu pārvietošanas pakalpojumus, lai nosūtītu Jūsu personas datus augstāk minētajām kompānijām.

CGS ir spēkā vienošanās ar augstāk minētajām kompānijām par personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu adekvātu Jūsu personas datu aizsardzību.


Atteikšanās

 

Saņemot e-pastus no CGS, kuriem Jūs pierakstījāties caur mājas lapu vai savādāk dodot mums savu piekrišanu, Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūs tiksiet atrakstīti no jaunumu saņemšanas un informāciju vairs nesaņemsiet.

 

Saņemot mārketinga rakstura zvanus no CGS, Jums vienmēr tiks dota iespēja tūlītēji atteikties no turpmāku zvanu saņemšanas. Izmantojot šo iespēju, Jūs tiksiet izņemti no zvanu adresātu saraksta un zvanus vairs nesaņemsiet.

 

Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas CGS un / vai pieprasīt dzēst CGS rīcībā esošos Jūsu personas datus, nosūtot par to rakstisku paziņojumu CGS uz tās juridisko adresi vai e-pastu [email protected].

 

Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas notikusi līdz atsaukuma saņemšanai.

 

Sīkdatnes

 Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, izmantojot Jūsu pārlūka uzstādījumus, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas.

 

Sākotnēji mājaslapas neatkarigais.lv lietotāja datorā tiek saglabāta tikai mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamās sīkdatnes, kas neievāc Jūs personīgi identificējošu informāciju. Uzglabātās sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

 

Ja Jūs dodat piekrišanu citu sīkdatņu uzstādei, spiežot pogu "Piekrītu", Jūsu datorā var tikt uzstādītas arī zemāk uzskaitītu uzņēmumu veidotās sīkdatnes, kuras šie uzņēmumi var arī saistīt ar Jūsu konkrētajiem personas datiem. Šīs sīkdatnes CGS var izmantot analītikas nolūkos (lai veiktu statistiskus novērojumus par mājas lapas lietojamību kā arī reklāmu efektivitāti) un mārketinga nolūkos, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs. Sīkdatņu avotu uzskaitījums:

  • Facebook Ireland Ltd
  • Linkedin Corporation
  • Google Ireland Ltd
  • Reddit, Inc.
  • Taboola Inc
  • TikTok Technology Limited

 


Datu integritāte un drošība

 

CGS veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāzu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

 

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana

 

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, Jūs to varat darīt,  rakstot mums ([email protected]). Lūdzu, sniedziet mums pietiekami daudz informācijas, lai mēs varētu atpazīt Jūs, un mēs atbildēsim uz Jūsu lūgumiem ātri un tieši.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

 

CGS glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums, vai kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā CGS vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, celt vai vest prasību tiesā), kamēr kādai no pusēm ar normatīvo regulējumu ir uzlikts par pienākumu personas datus glabāt vai kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Hipersaites uz citām vietnēm

 

https://neatkarigais.lv var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm, ko neuztur CGS. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. CGS nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas.

 

Jautājumi par personas datu aizsardzību

 

Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā  CGS apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet mūs par to elektroniski uz e-pasta adresi: ([email protected]) vai sazinoties pa tālruni +371 28 812 712.

 

Gadījumā, ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā (www.dvi.gov.lv). 


Šī privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta 2022. gada 6. augustā.