Programmas "Neatkarīgais investors" noteikumi

Versija: 2024.gada 13. janvāris

 

PROGRAMMAS “NEATKARĪGAIS INVESTORS” NOTEIKUMI

 

 1. Pakalpojumu sniedzējs Crosshill Global Solutions SIA (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs), reģ. nr. 45403058991, juridiskā un faktiskā adrese Rūpniecības iela 5-14, Rīga, LV-1010, Latvija, e-pasts [email protected], tālr. 28 812 712, sniedz Lietotājam maksas Pakalpojumu – programmu “Neatkarīgais investors” (turpmāk – Programma).
 2. Atkarībā no izvēlētā dalības līmeņa, Programma ietver daļu vai visus no šiem pakalpojumiem:
  • piekļuvi izglītojošiem videomateriāliem, prezentācijām, parauga portfeļiem, Excel un citiem izglītojošiem materiāliem par ieguldīšanas tēmu atbilstoši aprakstam lapā, kurā tiek veikta Programmas apmaksa (piekļuve šiem materiāliem tiek nodrošināta pakāpeniski 7 nedēļu meistarklases laikā);
  • augstāk aprakstīto materiālu atjauninājumus gadījumos, kad Programmā iekļautā informācija ir būtiski novecojusi (ne retāk kā reizi gadā);
  • trenera atbalstu;
  • dalību pasākumu kopumā ar nosaukumu “Neatkarīgo investoru apvienība”;
  • citus pakalpojumus, ja tie norādīti Programmas pārdošanas lapā (lapā, kurā Lietotājs veic Programmas dalības apmaksu).
 3. Dalības apmaksa nodrošina piekļuvi Programmai vienam dalībniekam un ar to vienā mājsaimniecībā dzīvojošajām personām. Uzzināt par apjoma atlaidēm uzņēmumiem un dalībnieku grupām var, rakstot uz [email protected].
  • Dalīšanās ar piekļuves informāciju ar citām personām nav pieļaujama. Ja tiks konstatēts, ka Programmas Lietotājs ir dalījies ar piekļuves informāciju ar trešajām personām, Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties pārtrauks Lietotājam Pakalpojumu sniegšanu bez iemaksātās summas par Pakalpojumu atgriešanas, kā arī izskatīs iespēju piedzīt no Lietotāja radušos tiešos zaudējumus.
 4. Programma ietver dažādus dalības līmeņus ar atšķirīgu dalības maksu. Katrā dalības līmenī iekļautie pakalpojumi ir aprakstīti Programmas pārdošanas lapā.
 5. Programma ir tikai izglītojošas dabas. Ne izglītojošie materiāli, ne trenera atbalsts, ne citas Programmas sastāvdaļas neietver individuālās finanšu konsultācijas, ieguldījumu rekomendācijas vai nodokļu konsultācijas. Pakalpojumu sniedzējs nekādā gadījumā nesniedz Pakalpojumu Lietotājiem individuālas rekomendācijas, kur, kad un kā ieguldīt līdzekļus.
 • Programmas Lietotāji tiek informēti, ka ieguldīšana saistās ar zaudējumu risku. Visa atbildība par konkrētiem ieguldījumu vai nodokļu lēmumiem paliek Programmas dalībnieku pusē.
 • Pakalpojumu sniedzējs veido Programmu, balstoties uz labāko Pakalpojumu sniedzējam pieejamo informāciju, un nodrošina, ka Programmas saturu izstrādā savā jomā pieredzējuši speciālisti. Kā izglītojošu pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida garantijas attiecībā uz Programmā iekļautās informācijas, materiālu vai rīku pareizumu, pilnīgumu vai uzticamību un neuzņemas nekādu atbildību par lēmumiem, kas tiek pieņemti, balstoties uz Programmas saturu, tai skaitā neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem zaudējumiem, ko varētu ciest Programmas Lietotājs, balstoties uz Programmas saturu.
 • Jebkādas Programmā iekļautās nākotnes prognozes ir tikai minējumi par iespējamiem attīstības scenārijam, kuri var nerealizēties. Jebkuras atsauces uz pagātnes rezultātiem nedrīkst tikt izmantotas kā pamats, lai pieņemtu, ka nākotnē rezultāti būs līdzīgi.
 • Programmā iekļautās Excel sagataves nav profesionāla ieguldīšanas programmatūra – tās ir tikai izglītojošas sagataves, kas palīdz Lietotājam labāk izprast ar ieguldīšanu un finansēm saistītos jautājumus, tādēļ Lietotāji, pieņemot lēmumus saistībā ar ieguldīšanu un finansēm, nedrīkst paļauties uz Excel sagatavēm.
 • Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida garantijas par Programmas ietvaros recenzēto brokeru izdevīgumu vai drošību.
 • Pakalpojumu sniedzējs nereklamē nevienu finanšu tirgus dalībnieku, finanšu pakalpojumu sniedzēju vai konkrētu ieguldījumu un nav ar tiem saistīts.
 • Konkrētu ieguldījumu produktu iekļaušana Programmas izglītojošajās atlasēs, parauga portfeļos vai citos materiālos nav individuāla ieguldīšanas rekomendācija un nenozīmē, ka šie ieguldījumu produkti ir piemēroti Programmas Lietotāja individuālajā situācijā. Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekādas garantijas par atlasēs, parauga portfeļos vai citos materiālos iekļautajiem ieguldījumu produktiem vai to rezultātiem.

6. Dalība Programmas ietvaros rīkotajos forumos, zvanos, video zvanos un / vai klātienes pasākumos tiks rūpīgi moderēta. Lietotājiem jāievēro pieklājības un ētikas normas; netiks pieļauta klaja komerciālu pakalpojumu reklāma citiem Programmas lietotājiem.

7. Programmas ietvaros iekļautais trenera atbalsts ir paredzēts viena Lietotāja – ilgtermiņa ieguldītāja – personīgajām vajadzībām. Netiks sniegts atbalsts aktīvai īstermiņa tirdzniecībai ar vērtspapīriem. Atbalsts ir pieejams saprātīgos apmēros un pārmērīgs pieprasījumu skaits var tikt atteikts. Pakalpojumu sniedzējs nevar nodrošināt, ka trenera atbalstu sniegs tieši konkrēts Programmas Lietotāja izvēlētais treneris.