Programmas "Neatkarīgais investors" noteikumi

Versija: 2023.gada 14. jūnijs

 

PROGRAMMAS “NEATKARĪGAIS INVESTORS” NOTEIKUMI

 

 1. Pakalpojumu sniedzējs Crosshill Global Solutions SIA (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs), reģ. nr. 45403058991, juridiskā un faktiskā adrese Rūpniecības iela 5-14, Rīga, LV-1010, Latvija, e-pasts [email protected], tālr. 28 812 712, sniedz Lietotājam maksas Pakalpojumu – programmu “Neatkarīgais investors” (turpmāk – Programma).
 2. Atkarībā no izvēlētā dalības līmeņa, Programma ietver daļu vai visus no šiem pakalpojumiem:
  • piekļuvi izglītojošiem videomateriāliem, prezentācijām, parauga portfeļiem, Excel un citiem izglītojošiem materiāliem par ieguldīšanas tēmu atbilstoši aprakstam lapā, kurā tiek veikta Programmas apmaksa (piekļuve šiem materiāliem tiek nodrošināta pakāpeniski 7 nedēļu meistarklases laikā);
  • augstāk aprakstīto materiālu atjauninājumus gadījumos, kad Programmā iekļautā informācija ir būtiski novecojusi (ne retāk kā reizi gadā);
  • trenera atbalstu;
  • dalību pasākumu kopumā ar nosaukumu “Neatkarīgo investoru apvienība”;
  • citus pakalpojumus, ja tie norādīti Programmas pārdošanas lapā (lapā, kurā Lietotājs veic Programmas dalības apmaksu).
 3. Dalības apmaksa nodrošina piekļuvi Programmai vienam dalībniekam un ar to vienā mājsaimniecībā dzīvojošajām personām. Uzzināt par apjoma atlaidēm uzņēmumiem un dalībnieku grupām var, rakstot uz [email protected].
  • Dalīšanās ar piekļuves informāciju ar citām personām nav pieļaujama. Ja tiks konstatēts, ka Programmas Lietotājs ir dalījies ar piekļuves informāciju ar trešajām personām, Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties pārtrauks Lietotājam Pakalpojumu sniegšanu bez iemaksātās summas par Pakalpojumu atgriešanas, kā arī izskatīs iespēju piedzīt no Lietotāja radušos tiešos zaudējumus.
 4. Programma ietver trīs dalības līmeņus ar atšķirīgu dalības maksu – Pilnais komplekts, Zelta komplekts un Pamata komplekts.
  1. Pilnais komplekts nodrošina piekļuvi trenera atbalstam un Neatkarīgo investoru apvienības pasākumiem 12 mēnešu garumā kā arī ilgtermiņa piekļuvi  Programmas video treniņiem un atjauninājumiem.
  2. Zelta komplekts nodrošina ilgtermiņa piekļuvi Programmas video treniņiem kā arī trenera atbalstam un Neatkarīgo investoru apvienības pasākumiem. Tas iekļauj arī trenera atbalstu, izmantojot Whatsapp saziņas kanālu, kā arī citus Programmas Pārdošanas lapā minētus bonusus.
  3. Iepriekšējo divu punktu izpratnē “ilgtermiņa piekļuve” nozīmē piekļuvi, kamēr Programma turpina darbību. Minimālais garantētais ilgtermiņa piekļuves darbības termiņš trenera atbalstam ir 3 gadi no Programmas iegādes brīža (ja Programma pārtrauc darbību ātrāk, dalības maksa tiek atmaksāta proporcionāli atlikušajam dienu skaitam līdz 3 gadu termiņam). Neatkarīgo investoru apvienības pasākumiem minimālais termiņš ir 1 gads. 
  4. Pamata komplekts nodrošina pieeju tikai video treniņiem 1 gada garumā no apmaksas dienas. Pamata komplekts neiekļauj individuālu trenera atbalstu un dalību programmas pasākumos.
 5. Programma ir tikai izglītojošas dabas. Ne izglītojošie materiāli, ne trenera atbalsts, ne citas Programmas sastāvdaļas neietver individuālās finanšu konsultācijas, ieguldījumu rekomendācijas vai nodokļu konsultācijas. Pakalpojumu sniedzējs nekādā gadījumā nesniedz Pakalpojumu Lietotājiem individuālas rekomendācijas, kur, kad un kā ieguldīt līdzekļus.
 • Programmas Lietotāji tiek informēti, ka ieguldīšana saistās ar zaudējumu risku. Visa atbildība par konkrētiem ieguldījumu vai nodokļu lēmumiem paliek Programmas dalībnieku pusē.
 • Pakalpojumu sniedzējs veido Programmu, balstoties uz labāko Pakalpojumu sniedzējam pieejamo informāciju, un nodrošina, ka Programmas saturu izstrādā savā jomā pieredzējuši speciālisti. Kā izglītojošu pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida garantijas attiecībā uz Programmā iekļautās informācijas, materiālu vai rīku pareizumu, pilnīgumu vai uzticamību un neuzņemas nekādu atbildību par lēmumiem, kas tiek pieņemti, balstoties uz Programmas saturu, tai skaitā neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem zaudējumiem, ko varētu ciest Programmas Lietotājs, balstoties uz Programmas saturu.
 • Jebkādas Programmā iekļautās nākotnes prognozes ir tikai minējumi par iespējamiem attīstības scenārijam, kuri var nerealizēties. Jebkuras atsauces uz pagātnes rezultātiem nedrīkst tikt izmantotas kā pamats, lai pieņemtu, ka nākotnē rezultāti būs līdzīgi.
 • Programmā iekļautās Excel sagataves nav profesionāla ieguldīšanas programmatūra – tās ir tikai izglītojošas sagataves, kas palīdz Lietotājam labāk izprast ar ieguldīšanu un finansēm saistītos jautājumus, tādēļ Lietotāji, pieņemot lēmumus saistībā ar ieguldīšanu un finansēm, nedrīkst paļauties uz Excel sagatavēm.
 • Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida garantijas par Programmas ietvaros recenzēto brokeru izdevīgumu vai drošību.
 • Pakalpojumu sniedzējs nereklamē nevienu finanšu tirgus dalībnieku, finanšu pakalpojumu sniedzēju vai konkrētu ieguldījumu un nav ar tiem saistīts.
 • Konkrētu ieguldījumu produktu iekļaušana Programmas izglītojošajās atlasēs, parauga portfeļos vai citos materiālos nav individuāla ieguldīšanas rekomendācija un nenozīmē, ka šie ieguldījumu produkti ir piemēroti Programmas Lietotāja individuālajā situācijā. Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekādas garantijas par atlasēs, parauga portfeļos vai citos materiālos iekļautajiem ieguldījumu produktiem vai to rezultātiem.

6. Dalība Programmas ietvaros rīkotajos forumos, zvanos, video zvanos un / vai klātienes pasākumos tiks rūpīgi moderēta. Lietotājiem jāievēro pieklājības un ētikas normas; netiks pieļauta klaja komerciālu pakalpojumu reklāma citiem Programmas lietotājiem.

7. Programmas ietvaros iekļautais trenera atbalsts ir paredzēts viena Lietotāja – ilgtermiņa ieguldītāja – personīgajām vajadzībām. Netiks sniegts atbalsts aktīvai īstermiņa tirdzniecībai ar vērtspapīriem. Atbalsts ir pieejams saprātīgos apmēros un pārmērīgs pieprasījumu skaits var tikt atteikts. Pakalpojumu sniedzējs nevar nodrošināt, ka trenera atbalstu sniegs tieši konkrēts Programmas Lietotāja izvēlētais treneris.

8. Dalībniekiem, kuri pievienojas programmai īpašajā periodā no 9.11.22. līdz 15.11.22, ir pieejams pagarināts naudas atgriešanas periods – standarta 30 dienu vietā ir iespējams pieprasīt naudas atgriešanu 120 dienu laikā no apmaksas brīža.  

9. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības, brīdinot 3 (trīs) mēnešus iepriekš, pārtraukt visu vai daļu no Programmā iekļauto pakalpojumu sniegšanu konkrētam Programmas Lietotājam, šādā gadījumā atmaksājot Programmas Lietotājam šādu proporciju no kopējās dalības maksas, ko ir samaksājis konkrētais Programmas Lietotājs (bet kopsummā ne vairāk par 100 % no samaksātās dalības maksas):

Pakalpojums

Proporcija no Programma cenas, kas tiek atmaksāta, ja Pakalpojums tiek pārtraukts pirms termiņa (bet kopsummā ne vairāk par 100 %)

Piekļuve izglītojošiem videomateriāliem, prezentācijām, parauga portfeļiem, Excel un citiem izglītojošiem materiāliem par ieguldīšanas tēmu atbilstoši aprakstam Programmas pārdošanas lapā


 

līdz 100 % (proporcionāli Programmas Lietotāja neizmantotām dienām)

Trenera atbalsts

līdz 40 % (proporcionāli neizmantotām dienām)

Dalība “Neatkarīgo investoru apvienības” un “Tirgus svārstību centra” pasākumu kopumos

līdz 40 % (proporcionāli neizmantotām dienām)

Atjauninājumi reizi gadā

līdz 40 % (proporcionāli neizmantotām dienām)